Styret i Kyrkjebygdheia Løypelag

Kyrkjebygdheia Løypelag hadde sitt første styremøte for sesongen 2017/18 lørdag 23 september. Styret har fått følgende sammensetning: Bjørn Reime, Hellebrote (leder) Arild Jørgensen, Breili Dag Lønnerød, Veum Knut Kjelsås, Sylvtjønn Halvor Grimstvedt, Kyrkjebygdheia AS Steinar Lund, Stemtjønn (varamann) Hans Jakob Kløvstad, Huvtjønnleiken (varamann) Hovedoppgavene for det nye styret blir å vedlikeholde og videreutvikle skiløypene og […]

Broa ved Nystøylvatn og Grasrotandel

Da er siste arbeid på broa ved Nustølvatn ferdigstilt. Da er det bare å vente på kulde og snø. Stor takk til navnebrødrene Steinar for vel utført jobb. Stor takk også til alle somstøtter oss med sin Grasrotandel via Norsk Tipping. Ved utgangen av august er det 52 spillere som gir sin Grasrotandel til Kyrkjebygdheia […]

Årsmøtet i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) og KVS

Vi minner om årsmøtene i Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS) og Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) Tirsdag 29.08.2017 på Heimat (tidligere Cinderella), Brokenlandsheia kl. 18.00. Møtet starter med årsmøtet i løypelaget og etterfølges av årsmøtet i KVS. Vi ønsker velkommen til årsmøtene. MVH Stig Kjellevold (KVS) og Bjørn Reime (KL)

Dugnad på Stokkosen broa

Som mange av dere kanskje har lagt merke til så har høst flommen tidligere i år ødelagt broa ved Stokkosen. Denne må repareres før snøen kommer. Svillene ligger løst og må løftes tilbake på plass.  Vi trenger 4-6 spreke personer til dette arbeidet og vil derfor kalle inn til en enkel og rask dugnad Lørdag […]

Svåheii rundt og Vardeløpa

«Svåheii rundt» er nå ferdig blå merket fra utløpet av Uvdalstjønna og fram til Storhomslåtten. På en kort strekning er det felles rød og blå merking, men fra Storhomslåtten og tilbake til FM masta på Espeliheia følger man den rød merkede løypa. For de som ønsker å ta en kortere tur anbefaler vi den rød […]

Sommerløyper

Ny dugnad lørdag 19.09 for merking av sommerløypa «Svåheii rundt». Astrid Berge, Bård Pande og undertegnede hadde en fin tur med å rydde og «blå-merke» denne løypa til Svåheii. Denne løypa har tidligere vært merket med hvite plast band. Disse er nå erstattet med blå merker eller blå bånd. Se bilder. Parker bilen ved den […]

Sommerløype fra Stemtjønn til Hellebrote

En minidugnad i dag. Bård Pande og undertegnede (Bjørn Reime) har ryddet og pre-merket turløypa fra Stemtjønn til Frovatn. Vi har gjort noen endringer på denne turstien. Vi har foreslått at den går på nordsiden av Abraham Grimstvedt sin hytte, deretter en tur opp til den røde utsikts benken. Videre har vi lagt løypa litt […]

Årsmøte i Kyrkjebygdheia Løypelag 18.08 kl.18.00

Vi minner om årsmøte i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) på Cinderella, Brokelandsheia tirsdag 18 august kl. 18.00.  Fullt betalt løypebidrag gir automatisk ett års medlemskap og stemmerett på årsmøtet. Eventuelle forslag må sendes til Bjørn Reime på mail b.reime@online.no senest 10 august. Agenda, årsberetning, regnskap og øvrige sakspapirer finnes på vår hjemmeside www.kbhl.no/årsrapport. Velkommen MVH – Kyrkjebygdheia […]