Grasrot andel fra Norsk Tipping i 2017

Kyrkjebygdheia Løypelag har i 2017 fått utbetalt 14,641 kroner igjennom grasrotandelen fra Norsk Tipping.  Styret i løypelaget takker så mye for støtten som er et viktig tilskudd til drift og vedlikehold av ski- og turløyper på «heia». Ved utgangen av 2017 hadde 59 personer gitt sin Grasrotandel til Kyrkjebygdheia Løypelag, som er  16 personer flere enn […]

Økonomisk støtte fra Drangedal E-verk

I forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Suvdølavassdraget, som blant annet omfatter Breilivatn og Holmevatn har Drangedal E-verk besluttet følgende: «Drangedal E-verk yter eit årleg beløp på kr 25 000 som tilskot til løypelaget på Kyrkjebygdheia. Det er eit friviljug tilskot som blir gitt som kompensasjon for vanskar med å passere dei regulerte vatna om […]

Grasrotandel fra Norsk Tipping

Kyrkjebygdheia Løypelag har i første tertial (perioden januar til og med april) fått utbetalt 4,717 kroner i gjennom grasrotandelen fra Norsk Tipping.  Styret i løypelaget takker så mye for støtten som er et viktig tilskudd til drift og vedlikehold av ski- og turløyper på «heia». Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære […]

Ingen økonomisk støtte fra Nissedal kommune for 2017

Kyrkjebygdheia Løypelag søkte også i år støtte fra «Fellespotten» i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune. Innstillingen til Formannskapet var kr. 40.000, men resultatet ble at løypelaget ikke fikk noen tildeling til utbedring av ski- og turløype nettet for 2017. Begrunnelsen fra Formannskapet var som følger: «Når ein skal tilrå ei disponering av […]

Grasrotandelen 2016

Kyrkjebygdheia Løypelag mottok 12,828 kroner i 2016 gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping.  Styret i løypelaget takker så mye for støtten som er et viktig tilskudd til drift og vedlikehold av ski- og turløyper på «heia». Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at overskuddet går direkte […]

Grasrotandelen

Kyrkjebygdheia Løypelag vil  takke for bidraget gjennom Grasrotandelen. Hittil i år har løypelaget mottatt 8,628 kroner. Det er nå 38 personer som har oppgir Kyrkjebygdheia Løypelag som grasrotmottaker. Grasrotandelen er en viktig ekstra inntektskilde for løypelaget, men vi gjentar at det ikke er løypelagets intensjon å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn […]

Tilskudd fra Nissedal kommune

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune har kommunen avsatt en sum til fellestiltak. Vi søkte i 2015 og fikk godkjent vår søknad, men med utbetaling i 2016. Vi har den glede å informere at Kyrkjebygdheia Løypelag er blitt tildelt hele kr. 206.500 på budsjettet for 2016 til videreutvikling av skiløyper og turløyper […]

Sponsormidler fra Sparebanken Sør

Vi har den store glede å informere om at Sparebanken Sør har gitt Kyrkjebygdheia Løypelag en gave på kr. 25.000 til  videreutvikling av ski- og turløyper. Sparebanken Sør har ønske om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Det betyr at de er en betydelig bidragsyter til mangfoldet av idrett, kompetanse og kulturaktiviteter i de […]