Løypeavgift

Løypeavgiften 2017

Fakturamal for løypeavgift 2017


Løypeavgift 2016

Frivillig løypeavgift 2016


Løypeavgift 2015

En ny skisesong står for døren. Vinteren 2014 var problematisk med for mye snø. Det snødde kontinuerlig fra midten av januar til slutten av mars. Økonomisk gikk det mye bedre. Vi takker de 401 hytteeiere og 7 andre frivillige som betalte inn vel kr. 356.000. I tillegg har en bedre avtale med Kyrkjebygdheia AS for løypekjøring, momsrefusjon og Grasrotandel medført at vi nå har over kr. 50.000 på bok. Hovedmålet for løypelaget er å tilby strålende oppkjørte skiløyper i vintersesongen. Derfor skal disse midlene reinvesteres for å bedre dagens løypenett og starte arbeidet med å utvikle turløyper sommerstid.

Håper alle ser verdien av å ha et velpreparert løypenett i nærheten og ønsker å bidra økonomisk. Alle beløp mottas med takk.

Husk at vårt flotte løypenett er med på å opprettholde verdien på din hytte.
Støtt oss også gjerne via Grasrotandelen. Vårt nr. er 999128831
Basert på de planer vi har for 2015, har styret besluttet å holde løypeavgiften uendret for 2015. Eventuell støtte fra Nissedal kommune i forbindelse med innføring av eiendomsskatt vil selvfølgelig komme hytteeierne til gode i framtiden.
Løypeavgiften for 2015 er satt til kr. 900,- pr hytte.

Følg med vår løypemaskin på vår webside www.kbhl.no. Her ser du når løypene sist ble kjørt og den er alltid oppdatert.

Ha en fin skitur!

Hilsen

Kyrkjebygdheia Løypelag

 

Løypeavgift betales til:

Kyrkjebygdheia Løypelag
Bankgiro: 2801.30.73467


løypeavgift2015