Løypeinfo 02.01.2018

Da er vi klare for preparering av løypenettet. Vi vil i løpet av dagen sjekke ut hele løypenettet og «pakke» den snøen som er kommet, men uten å sette spor. Vi vil også foreta en ekstra sjekk av isen på Frovatn. Det er litt varierende snømengde enkelte steder, særlig over Skornetten er det lite snø.  […]

Økonomisk støtte fra Drangedal E-verk

I forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Suvdølavassdraget, som blant annet omfatter Breilivatn og Holmevatn har Drangedal E-verk besluttet følgende: «Drangedal E-verk yter eit årleg beløp på kr 25 000 som tilskot til løypelaget på Kyrkjebygdheia. Det er eit friviljug tilskot som blir gitt som kompensasjon for vanskar med å passere dei regulerte vatna om […]

Styret i Kyrkjebygdheia Løypelag

Kyrkjebygdheia Løypelag hadde sitt første styremøte for sesongen 2017/18 lørdag 23 september. Styret har fått følgende sammensetning: Bjørn Reime, Hellebrote (leder) Arild Jørgensen, Breili Dag Lønnerød, Veum Knut Kjelsås, Sylvtjønn Halvor Grimstvedt, Kyrkjebygdheia AS Steinar Lund, Stemtjønn (varamann) Hans Jakob Kløvstad, Huvtjønnleiken (varamann) Hovedoppgavene for det nye styret blir å vedlikeholde og videreutvikle skiløypene og […]

Broa ved Nystøylvatn og Grasrotandel

Da er siste arbeid på broa ved Nustølvatn ferdigstilt. Da er det bare å vente på kulde og snø. Stor takk til navnebrødrene Steinar for vel utført jobb. Stor takk også til alle somstøtter oss med sin Grasrotandel via Norsk Tipping. Ved utgangen av august er det 52 spillere som gir sin Grasrotandel til Kyrkjebygdheia […]

Årsmøtet i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) og KVS

Vi minner om årsmøtene i Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS) og Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) Tirsdag 29.08.2017 på Heimat (tidligere Cinderella), Brokenlandsheia kl. 18.00. Møtet starter med årsmøtet i løypelaget og etterfølges av årsmøtet i KVS. Vi ønsker velkommen til årsmøtene. MVH Stig Kjellevold (KVS) og Bjørn Reime (KL)

Årsmøte i KL tirsdag 29 august 2017 på Heimat (tidligere Cinderella) Brokelandsheia

Årsmøte i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) 2017 vil bli avholdt på Heimat (tidligere Cinderella), Brokelandsheia tirsdag 29 august kl. 18.00. Møtet er åpent for alle, men kun de som har betalt fullt løypebidrag på kr. 850 har stemmerett på årsmøtet. Eventuelle forslag må sendes til Bjørn Reime på mail b.reime@online.no senest fredag 18 august Agenda, årsberetning, […]

Grasrotandel fra Norsk Tipping

Kyrkjebygdheia Løypelag har i første tertial (perioden januar til og med april) fått utbetalt 4,717 kroner i gjennom grasrotandelen fra Norsk Tipping.  Styret i løypelaget takker så mye for støtten som er et viktig tilskudd til drift og vedlikehold av ski- og turløyper på «heia». Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære […]

«Takk for i år»

Det ble dessverre en kort skisesong på «heia» i år. Ifølge kjentfolk har det ikke vært så lite snø siden begynnelsen av 1990-tallet. Det er beklagelig, men været rår vi ikke over. Vi vil allikevel takke den yngre garde Grimstvedt for preparering av løypene med snøscooter tidlig på vinteren og selvfølgelig vår løypekjører Kristian Eikåsen […]

Ingen økonomisk støtte fra Nissedal kommune for 2017

Kyrkjebygdheia Løypelag søkte også i år støtte fra «Fellespotten» i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune. Innstillingen til Formannskapet var kr. 40.000, men resultatet ble at løypelaget ikke fikk noen tildeling til utbedring av ski- og turløype nettet for 2017. Begrunnelsen fra Formannskapet var som følger: «Når ein skal tilrå ei disponering av […]

Løypeinfo 06.04.2017

Mildvær og vårlige temperaturer siste dagene, har ikke gjort forholdene bedre for løypekjøring. Det er mye overvann på myrene og det er ikke mulig å preparere spor med løypemaskinen. I følge rapportene er det fortsatt greit å gå på ski utenfor løypene.